Eurowindow – sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình kiến trúc xanh

29/03/2018 Quản Trị

Tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh khiến Việt Nam đang đứng trước bài toán khó về phát triển đô thị với nhiệm vụ hài hòa môi trường sống và sống bền vững. Các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nhiều vấn […]

Xem thêm